Staklene ograde

Staklene ograde: Rešenje bez vidnih nosača

Bez njih nema modernih objekata! Saznajte koje sve vrste staklenih ograda postoje, kako se postavljaju i ispituju.

Prema načinu ugradnje, staklene ograde možemo da klasifikujemo u tri kategorije: nasadne, usadne i stranične, dok prema tipu sistema, podelu možemo da izvršimo na segmentne, kontinualne i tačkaste.

Prva i osnovna stvar kod staklene ograde jeste sigurnost korisnika. Staklo bi trebalo da je kaljeno, laminirano, mašinski obrađeno sa oborenim i brušenim ivicama. Dva slepljena stakla u jednu celinu obezbeđuje sigurnost u slučaju loma. Svaki sistem čine dva slepljena stakla u jednu celinu, koji obezbeđuje sigurnost u slučaju loma.

Debljina stakla prilagođava se nameni i načinu ugradnje. Faktori koji određuju debljinu stakla su: gabarit stakla, dubina uklještenja, tip objekta kao i da li ograda poseduje rukohvat kao konstruktivni element ili ne.

U većini slučajeva koristi se kaljeno laminirano staklo 8/1,52/8 i 10/1,52/10. Na mestu gde se dva stakla sučeljavaju, preporuka je da razmak između dva stakla treba da bude jednak debljini stakla. Tako definisan razmak između dva susedna stakla obezbeđuje sigurnu montažu kao i neometan pristup bilo kom staklu ukoliko je potrebna sanacija.

Više slika pogledajte u Galeriji